۱۳۹۸ دوشنبه ۲۲ مهر

 

 

نام و نام خانوادگی                   مدرک تحصیلی نماینده          واحد شماره تماس عکس توضیحات
خانم عصمت سهرابی
کاردان
مرکز بهداشت شهرستان کرمان
 
 
خانم فاطمه اکبری پور
کارشناس
مرکز بهداشت راور
 
 
خانم عذرا شمس الدینی
کارشناس
مرکز بهداشت  رابر
 
 
 
 
خانم محدثه میر حسینی
کارشناس
مرکز بهداشت شهربابک
 
 
 
خانم زهرا محمدی
کارشناس 
مرکز بهداشت بردسیر
 
 
خانم عصمت عباسپور
کارشناس
مرکز بهداشت کوهپایه
33491331
 
 
خانم  فاطمه شکوهی
کارشناس ارشد
مرکز بهداشت ارزوییه
42480126
 
 
سلیمه افضلی
کارشناس
دانشکده پرستاری زرند
 
 
نصرت حسن زاده
کارشناس
بیمارستان سینا زرند
 
 
 
    بافت