۱۳۹۸ جمعه ۲۶ مهر

کارگاه خود مراقبتی با تغذیه  (طب اسلامی )

13 بهمن 1395

با حضور آقای دکتر جمالیزاده

حوزه بانوان با همکاری معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه و اداره کل ورزش و جوانان  کارگاه خود مراقبتی با تغذیه  (طب اسلامی ) با حضور آقای دکتر جمالیزاده  در محل سالن آمفی تئاتر سازمان مرکزی برگزار کرد.

 

 

 

کارگاه تغذیه و روزه داری

12 خرداد 1395

با حضور آقای دکتر اطراوشی

حوزه بانوان با همکاری  بیمارستان باهنر کارگاه با موضوع تغذیه و روزه داری در دانشکده داروسازی  برگزار کرد.

 

   

 

چگونه ارزشها را به فرزندمان منتقل کنیم

10 بهمن1395

با حضور آقای دکتر نخعی  در پردیس دانشگاه برگزار شد.

 

 

 

 

کارگاه شیرین سازی زندگی

16 بهمن 1395

با حضور حاج آقا گیوی  درپردیس دانشگاه برگزار شد.

 

 


 

کارگاه سلامت ( ویتامین D را بهتر بشناسیم)

17 بهمن 1395

با حضور آقای دکتر حاج آکبری و آقای مهندس علیرضا سعید گوهری  در پردیس دانشگاه برگزار شد .

 

 

 

 

کارگاه سلامت ( ویتامین D را بهتر بشناسیم)

18بهمن 1395

با حضور آقای مهندس علیرضا سعید گوهری در معاونت تحقیقات و فن آوری برگزار شد.

 

 

 

 

کارگاه تندرستی بانوان و پیشگیری از بیماریهای رایج

در سال 1395و نیمه اول سال 1396

با حضور خانم دکتر شاهرخی

8 کارگاه تندرستی بانوان و پیشگیری از بیماریهای رایج با حضور خانم دکتر شاهرخی در معاونت تحقیقات و فن آوری و  سالن آمفی تئاترپردیس برگزار شد.

در این کارگاها آموزشی خانم دکتر شاهرخی در رابطه با بیماری های شایع در زنان از جمله سرطان سینه را دومین علت مرگ و میر زنان در دنیا عنوان کرد و بیان کردند سرطان سینه دومین بیماری رایج در دنیا محسوب می شود. و همچنین عواملی چون نداشتن تحرک کافی، مصرف الکل و مواد مخدر، استفاده از هورمون در زمان یائسگی و  ... در ابتلای زنان به سرطان سینه موثر دانست.

 در ادامه بیان شد سرطان سینه در مردان نیز وجود دارد بویژه در سال های اخیر در مردانی که برای بدن سازی از هورمون ها استفاده می کنند شایع تر شده است .

 

 

 

کارگاه چیدمان و شرایط فیزیکی محیط کار مسئولین دفاتر و رئیس دفتر

ویژه همکاران دفتری با حضور آقای احمد زمانی در معاونت بهداشتی برگزار شد.

 

 

کارگاه مدیریت ارتباط و تکریم ارباب رجوع

با همکاری نماینده حوزه بانوان در معاونت تحقیقات کار گاه مدیریت ارتباط و تکریم ارباب رجوع ویژه همکاران دفتری به حضور آقای دکتر بهرام نژاد  برگزارکرد.

 

 

 

کارگاه نقش ورزش در جلوگیری از بیماریهای روحی و روانی (فشار خون، دیابت و...)

23 فروردین 1395

با حضور آقای دکتر آراسته

حوزه بانوان با همکاری معاونت دانشجویی فرهنگی کارگاه نقش ورزش در جلوگیری از بیماریهای روحی و روانی (فشار خون، دیابت و...) با حضور آقای دکتر آر استه  در دانشکده بهداشت  برگزار کرد.