۱۳۹۸ يکشنبه ۶ بهمن

نهمین کارگروه سلامت بانوان استان

28 مهرماه 97

با اهداف :

- طبق هماهنگی مدیران مدارس آموزش سفیران سلامت( 15درصد دانش آموزان هر مدرسه) توسط مراکز بهداشتی نزدیک مدرسه آموزش داده شوند

 

- کلیپ جامع فعالیتهای معاونت بهداشتی که در حال آماده شدن است در اختیار رسانه ها و استانداری قرار گیرد

 

- به پیشنهاد معاونت دانشجویی فرهنگی گزارشات بهداشتی بانوان ادارات تجمیع شود و به صورت آمار مقایسه ای با سال های قبل ارائه و نقاط ضعف و قوت مشخص شود و به مراجع ذیربط ارائه گردد

 

هشتمین کارگروه سلامت بانوان استان

 دوم اردیبهشت ماه97

با اهداف:

- تخصیص (5صدم درصد) بودجه استانی مصوب مجلس

- در اختیار اداره کل بانوان استانداری جهت هزینه در بخش سلامت بانوان استان

- جلسه تصمیم گیری و تثبیت مشاوره ای ازدواج با حضور استاندار و مدیران کل استان

- اطلاع رسانی فعالیتهای کلی که در زمینه بهداشت توسط معاونت بهداشتی دانشگاه انجام و به صورت کلیپ در رسانه ها اعلام گردد .

 

 

 

 

 

 

 

 

هفتمین جلسه کارگروه سلامت بانوان استان

25دیماه1396

 با اهداف:

- تدوین برنامه و پروتکل برای آموزش های حین ازدواج و بعد از ازدواج

- پیگیری چاپ سند سلامت بانوان استان

- اجرای طرح غربالگری در جمعیت زنان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی

- راه اندازی کلینیک مشاوره خانواده و نحوه هزینه و پرداخت هزینه های درمان ناباروری از سوی بیمه بحث و تبادل نظر شد

 

 

 

 

 

 

 

ششمین جلسه کارگروه سلامت بانوان استان

20 خرداد 96

 با اهداف :

- مشاوره حین ازدواج

- تکمیل سند سلامت بانوان

- نحوه توریع بسته های مهارت های زندگی و فرزند پروری

- صدای مشاور و موضوع تحکیم خانواده و دوخت لباس بیمارستانی از محورهای مورد بحث در این نشست بود.

 

 

 

 

 

 

 

پنجمین جلسه کارگروه سلامت بانوان استان

8 دی 1395

با اهداف :

- هماهنگی افرادی که تمایل دارند در دوخت لبلس بیمارستانی با دانشگاه همکاری داشته باشند از طریقق استانداری و شورای شهر شرایط کاری برایشان فراهم گردد.

- پی گیری کلینیک مشاوره خانواده و مسائل جنسی توسط معاونت بهداشتی

 

 

 

 

چهارمین جلسه کارگروه سلامت بانوان استان

23 مرداد 1395

- هماهنگی جلساتی با حضور صاحب نظران حوزه سلامت بهزیستی ، انتقال خون و بیمه  در دانشگاه علوم پزشکی و استانداری جهت تدوین سند سلامت بانوان تشکیل گردد.

- سامان دادن به توزیع شیر خشک  درمهد کودک بهزیستی که با شرکتها هماهنگی شود با قیمت مناسب تر در اختیار مراجعه کنندگان قرار گیرد.

 

 

سومین جلسه کارگروه سلامت بانوان استان

10 خرداد 1395

 

با اهداف :

 همکاری دانشگاهیان با استانداری و ارسال نامه از طریق استانداری به سایر استان های جهت ارسال فعالیتهایی در حوزه سلامت بانوان داشته اند جهت تدوین سند سلامت بانوان استان

ساماندهی صدای مشاور با حضور ادارات دولتی و غیر دولتی انجمن های علمی و نمادهای مردمی استان

 

 

 

دومین جلسه کارگروه سلامت بانوان استان

16 اسفند 1394

با اهداف:

- تهیه بسته هایی از طرف معاونت بهداشتی با 3 سطح ا و 2 و 3 ویژه چکاپ بانوان ادارات جهت ارائه به شرکتهای پرستاری و استانداری

- تهیه  بسته های آموزشی در زمینه مهارتهای زندگی و فرزند پروری توسط معاونت بهداشتی دانشگاه و توزیه از طریق حوزه بانوان استانداری  جهت ادارات استان

 

 

 

اولین جلسه کارگروه سلامت بانوان استان

30دیماه1394

در اولین جلسه قرارشد  با هم فکری اداراتی که در رابطه با سلامت بانوان در استان فعالیت دارند به صورت جلسات 3 ماه یکبار در دفتر ریاست دانشگاه شرکت کنند.

با حضور مدعویین :

مدیر کل امور بانوان استانداری

معاون اجتماعی استاندار

نماینده بانوان شورای شهر

نماینده بانوان بهزیستی

نماینده بانوان مرکز بیماریهای خاص

نماینده بانوان تشکل های غیر دولتی

نماینده بانوان آموزش و پرورش

نماینده بانوان انتقال خون

نماینده بانوان ورزش و جوانان

نماینده بانوان بیمه سلامت

نماینده بانوان بسیج جامعه زنان استان

معاون درمان و بهداشتی دانشگاه

با اهداف :

 - جهت حل و فصل مسائل و مشکلات بهداشتی بانوان استان همکاری کنند.

- تشکیل اردوهای جهادی

- توزیع بسته های الکترونیک و مجازی مراکز چند منظوره جهت سلامت جسم و روح و روان با تخفیف حق ویزیت و مجوز بهداشت کاری و در اختیار افراد سرپرست خانوارهای بی بضاعت  گذاشته شود.