۱۳۹۸ يکشنبه ۶ بهمن

نشست هم اندیشی نماینده های حوزه بانوان دانشگاه 13 شهریور ماه 1398

در این نشست مشاور رئیس دانشگاه در امور ستادی و اجتماعی برنامه ریزی در حوزه بانوان را ضروری عنوان کرد.

 

 دکتر حسین صافی زاده افزود: توجه به سلامت بانوان شاغل از مواردی است که باید در ادارات دولتی به آن توجه شود زیرا سلامت بانوان سلامت خانواده را به دنبال دارد.

 

 وی همچنین بر تعامل بیشتر نماینده های  بانوان واحدهای مختلف با بانوان شاغل در دانشگاه تاکید کرد و گفت: با تعامل می توان بهترین برنامه ریزی را برای بانوان شاغل انجام داد.

 

دکتر منصوره صافی زاده  نماینده امور بانوان و خانواده دانشگاه نیز در این نشست به تدوین سند سلامت بانوان اشاره کرد و گفت: با همفکری و همراهی نماینده های بانوان واحدهای مختلف دانشگاه امیدواریم بهترین برنامه ریزی را برای بانوان شاغل داشته باشیم.

 

در این نشست نماینده های بانوان واحدهای مختلف دانشگاه، برنامه ها و پیشنهادات خود را بیان کردند.

 

 

 

 

نشست نمایندگان بانوان در واحدهای مختلف دانشگاه علوم پزشکی  با  رئیس محترم دانشگاه

31تیرماه  1397

 رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان در این نشست فرمودند: اکثریت پرسنل دانشگاه بویژه در مراکز آموزشی درمانی را خانم ها شامل می شود و در واقع رسالت دانشگاه در بخش بهداشت و درمان برعهده این افراد است. برای کار کردن در حوزه بانوان نباید به انجام کارهای ظاهری و صوری پرداخت و کار برای بانوان شاغل در مجموعه های دانشگاه باید فراتر از برگزاری همایش ها، کوهپیمایی، چکاپ سلامتی و غیره باشد. وی با بیان اینکه برای محقق شدن این مهم نیاز به تدبیر است، اضافه کرد: عملکرد شما در انجام کار و برنامه ریزی برای بانوان در قشر وسیعی از جامعه تاثیرگذار خواهد بود. وی گفت: برای بانوان باید در حوزه های فرهنگی، نشاط اجتماعی و جلوگیری از یاس و ناامیدی و ... برنامه ریزی و فعالیت کرد. به گفته وی برای برنامه ریزی در این زمینه نیاز به بارش افکار است.

 مشاور رئیس دانشگاه در امور بانوان  نیز در این نشست عملکرد حوزه بانوان دانشگاه را در یکسال اخیر بیان کرد.

 در این نشست هر یک از نمایندگان بانوان در واحدهای مختلف دانشگاه در رابطه با عملکرد خود در آن حوزه و همچنین خواسته ها و نیازهای کارکنان زن شاغل در واحدها را بیان کردند.

 

 

 

 

نشست هم اندیشی در زمینه حوزه سلامت بانوان و خانواده دانشگاه در تاریخ 94/11/24 با حضورنمایندگان معاونتها و بیمارستانهای و شبکه های تحت پوشش دانشگاه برگزار شد.

 

 

 

نشست هم اندیشی در زمینه حوزه سلامت بانوان و خانواده دانشگاه در تاریخ 94/9/29 با حضورنمایندگان معاونتها و بیمارستانهای و شبکه های تحت پوشش دانشگاه  معاونت تحقیقات و فن آوری برگزار شد.

 

 

نشست هم اندیشی در زمینه حوزه سلامت بانوان و خانواده دانشگاه با حضور نمایندگان معاونتها و بیمارستانهای دانشگاه در تاریخ 94/9/1 دردفتر مرکز تحقیقات دین پژوهی و طب برگزار شد.