۱۳۹۸ يکشنبه ۶ بهمن

دومین جلسه مشورتی  با حضور مشاورین  حوزه بانوان  و خانواده سراسر کشور

زمان: 20و21 آذر ماه  1397   مکان: وزارتخانه

اهداف :

-  تدوین برنامه های عملیاتی به دلیل افزایش شیوع بیماری های غیر واگیر و بروز مشکلات در سلامت جسمی، روانی و اجتماعی کارکنان وزارت بهداشت بنابه اقتضائات شغلی و سبک زندگی ناسالم  

- بالا بردن سواد سلامت

- برسی اولویت های سلامت زنان در هر منطقه