۱۳۹۸ دوشنبه ۷ بهمن

 

 

 

کسب مقام اول مسابقات والیبال کشوری  کارکنان دولت  در سال 97 توسط دانشگاه علوم پزشکی کرمان  

 

 

اسامی تیم :

خانم مهدیه مددی   خانم زهرا اسفندیاری - خانم لادن رضازاده – خاانم مژده صادقزاده – خانم نگین میرزایی – خانم همتا رضا نسب – خانم حبیبه شیخ شعاعی – خانم مهرانگیز اخگر – خانم رقیه رضایی-فاطمه اسدپور-

 


 

 

کسب مقام اول تا سوم مسابقات والیبال داخلی علوم پزشکی

به ترتیب مقام اول  توسط بیمارستان باهنر-    مقام دوم بیمارستان شفا –    مقام سوم مرکز بهداشت