۱۳۹۸ چهارشنبه ۹ بهمن

فعالیتهای دهه مبارک فجر 1396 حوزه بانوان وخانواده دانشگاه علوم پزشکی کرمان    

                   با همکاری ستاد دهه مبارک فجر دانشگاه

 

      *دراولین روز از دهه مبارک فجر 12 بهمن ماه 1396 به پیشنهاد حوزه بانوان و خانواده داشگاه علوم پزشکی و به همت ستاد دهه فجر این دانشگاه غباروبی و گلریزان و عطر افشانی گلزار شهدا با حضور رئیس بنیاد شهید و مسئولین محترم دانشگاه همراه با برگزاری مسابقه عکاسی (گلزار شهدا)

 

*در سومین روز از دهه مبارک فجر و به همت نماینده حوزه بانوان وخانواده دانشکده پزشکی و با حضور مسئولین و کارمندان مسابقه آشپزی برگزار شد.