۱۳۹۸ دوشنبه ۳۰ دي

 

برنامه های برگزار شده دهه فجر 1397 دانشگاه علوم پزشکی کرمان

15 بهمن 1397 بازدید از بخش اطفال بیماریهای خاص (سرطان) بیمارستان افضلی پور حضور مدیر کل امور بانوان استانداری کرمان  به همراه مشاور امور بانوان و نماینده های بانوان دانشگاه علوم پزشکی در بیمارستان افضلی پور از کودکان بستری در بخش آنکولوژی و عیادت از این عزیزان